divendres, 20 de gener de 2012

Mesures


Hola, aquesta setmana a matemàtiques hem treballat la superfície i el perímetre.

En Marc, n'Irene, en Juan, n'Aurora i en Jaume vam mesurar la longitud del camp de futbol amb cintes mètriques. Vam multiplicar la llargària per l'amplada i vam obtenir la superfície. El nostre camp de futbol té 648m 2.


N'Eva, na Natàlia, na Dalia, en Llorenç, en Mel, na Glòria, na Maria i n'Estela vam mesurar el camp de bàsquet. Primer vam medir sa llargària i després s'amplària. Ho vam apuntar i a classe ho vam dibuixar. No els vam dibuixar tots perquè vam veure que si multiplicàvem s'amplària amb sa llargària, ens donaria el resultat de la superfície. El camp de bàsquet medeix 170m 2.


El nostre grup esta format per en Joan Allès, en Joan Bosch, na Júlia, n'Ariadna, en Víctor i n'Andreu. Noltros vam medir la caseta d'Educació Física. Primer vam medir l'amplària amb una cinta mètrica i ho vam anotar a la llibreta de matemàtiques. Després vam fer el mateix amb la llargària. Finalment, ho vam multiplicar i vam obtenir la superfície. La caseta té 20m 2. També ho vam dibuixar a la llibreta per veure si coincidia el resultat obtingut amb la multiplicació.


Per acabar, en Víctor, n'Andreu i en Joan Allès, vam agafar els metres quadrats de psico i vam muntar 4m 2. Després vam mirar quants cm 2 hi cabien en un m 2. Vam fer el mateix amb els dm 2